Αντιμετώπιση χρώματος που έχει σκάσει στα σημεία που έχει προηγηθεί στοκάρισμα

ΑΙΤΙΑ:

  • Ο στόκος είναι κακής ποιότητας
  • Κατά την  εφαρμογή δεν ακολουθήθηκε η σωστή σειρά δηλ. στοκάρισμα – αστάρωμα – βάψιμο

ΛΥΣΗ: Απομάκρυνση των σαθρών κομματιών με σπάτουλα και ασταρώνεται. Έπειτα ακολουθεί στοκάρισμα , αστάρωμα εκ νέου και κατόπιν εφαρμογή του τελικού χρώματος.